Afdruk

BAX Küchenmanufaktur GmbH & Co. KG
Westerfeldstraße 5
D-32758 Detmold
Zetel: Detmold
Handelsregister kantongerecht: Lemgo, handelsregister A 5103
BTW-nr.: DE 278978063
 
Complementair vennoot: BAX Geschäftsführung GmbH
Zetel: Detmold, handelsregister kantongerecht: Lemgo, handelsregister B: 7586
Directeur: Josef A. Wiese, Dietmar Schulz 
Telefoon: +49 5231 6007-0
Fax: +49 5231 6007-20
E-mail: info@bax-kuechen.de

 

Informatie m.b.t. bescherming van persoonsgegevens
datenschutz@bax-kuechen.de

Het is voor ons vanzelfsprekend dat ook bij onze internetaanbieding de bescherming
van de persoonsgegevens gegarandeerd is.


 
BAX Küchenmanufaktur GmbH & Co. KG is conform § 8 lid 1 van de Duitse Teledienstenwet (TDG) verantwoordelijk voor de eigen inhoud die door haar ter beschikking wordt gesteld. Voor externe inhouden zijn wij conform §§ 9ff TDG niet resp. slechts beperkt verantwoordelijk. Wij verklaren hiermee uitdrukkelijk dat wij voor de webinhoud van links niet verantwoordelijk zijn en ons de inhoud hiervan niet eigen maken. Deze verklaring geldt voor alle links op deze website (laatste controle van de web-pagina's op 08-10-2003). Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van internetsites die naar onze website verwijzen.
 
Persoonsgebonden gegevens zijn bij ons in goede handen. Wij behandelen deze vertrouwelijk en gebruiken die uitsluitend volgens het Duitse recht op de privacy (met name de Duitse wet op de privacy en de teledienstenwet).
 
Alle verzamelde persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend voor de contractuele afhandeling verzameld, verwerkt en gebruikt. Wij verkopen persoonlijke gegevens van onze klanten niet en stellen deze ook niet ter beschikking aan derden.
 
Het ter beschikking stellen van persoonlijke of zakelijke gegevens op de website van BAX Küchen GmbH geschiedt uitdrukkelijk op vrijwillige basis.
 
Persoonsgebonden gegevens worden niet heimelijk (bijv. d.m.v. cookies) verzameld. Wij maken geen gebruikersprofielen aan en gebruiken geen Data Mining Tools voor het analyseren van het consumentengedrag.
 
Wij treffen de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passende bescherming van de persoonlijke gegevens te garanderen.
 
Plaats van gegevensverwerking is Bielefeld. Er worden geen persoonsgebonden gegevens verwerkt buiten het toepassingsgebied van de Europese richtlijn m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.